• Wieliczka - Krakow
  TERMÍN: 12.10.2019


VIANOČNÉ TRHY (Počet zájazdov: 8)

 • 5.00 out of 5
  Rakúsko
  „Most cez rieku Inn“
  TERMÍN: 06.12.2019
  TERMÍN: 13.12.2019
  Viac
   
  99
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Poľsko
  „Poľské Benátky“
  TERMÍN: 07.12.2019
  TERMÍN: 14.12.2019
  Viac
   
  57
  osoba
 • 4.75 out of 5
  Rakúsko
  ,,Čaro adventu“
  TERMÍN: 30.11.2019
  TERMÍN: 07.12.2019
  TERMÍN: 14.12.2019
  Viac
   
  42
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Česká republika
  "Vianočné Brno"
  TERMÍN: 07.12.2019
  Viac
   
  45
  osoba
Kompletná ponuka

Aktuálna ponuka poznávacích zájazdov (Počet zájazdov: 87)

 • 5.00 out of 5
  Poľsko
  "Kráľovské mesto a soľná baňa"
  TERMÍN: 12.10. 2019
  TERMÍN: 16.11.2019
  Viac
  27
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Bielorusko
  "Najčistejšie mesto Európy"
  TERMÍN: 15.09.2020
  Viac
  478
  osoba
 • 4.67 out of 5
  Poľsko
  Krakow-poľský "Rím" a Oswienčim - miesto utrpenia miliónov nevinných.
  Viac
  27
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Maďarsko
  Čabiansky klobásový festival
  TERMÍN: 26.10.2019
  Viac
  29
  osoba
 • 4.75 out of 5
  Nemecko
  TERMÍN: 06.11.2019
  Viac
  310
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Taliansko
  veľkolepé mesto a karnevalový ošiaľ
  TERMÍN: 14.02.2020
  TERMÍN: 21.02.2020
  Viac
  82
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Ukrajina
  "Pravoslávna metropola"
  TERMÍN: 31.10.2019
  Viac
  480
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Rusko
  "Ruská rozprávka"
  TERMÍN: 07.11.2019
  TERMÍN: 23.04.2020
  Viac
  595
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Ukrajina
  "Najkrajšie mesto Ukrajiny"
  TERMÍN: 25.10.2019
  Viac
  75
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Čína
  "Za vôňou Číny a terakotová armáda"
  Viac
  1690
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Francúzsko
  "Merci PARIS a jeho 10 Naj"
  Viac
  225
  osoba
 • 4.75 out of 5
  Maďarsko
  "Perla na Dunaji a morské akvárium"
  Viac
  29
  osoba
Kompletná ponuka

Ezotour style

Newsletter

Dostávajte tie najúžasnejšie cestovné ponuky priamo do vášho e-mailu.


Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame prijaté bezpečnostné opatrenia a pri spracúvaní osobných údajov postupujeme primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.

Povedali o nás