Autobusová doprava
x
Autobusová doprava

Užitočné informácie

Všetko na jednom mieste

Všeobecné zmluvné podmienky

Vážení klienti,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru vyjadrenú výberom Vašej dovolenky u nás. Predpokladom k stráveniu príjemnej dovolenky je dobrá informovanosť o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť Váš výber. Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len VZP) sú platné pre všetky zájazdy /štandardné i forfaitové/ a služby cestovného ruchu /ubytovacie, dopravné, stravovacie a doplnkové/ organizované Ezotour s.r.o., cestovnou kanceláriou a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluvy o zájazde) uzatvorenej medzi Ezotour s.r.o., cestovnou kanceláriou a objednávateľom zájazdu. Oboznámte sa, prosím, detailne so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami pre cestujúcich uvedenými v našom katalógu a ostatných ponukových materiáloch. Svojim podpisom zmluvy o zájazde potvrdzujete, že sú Vám tieto informácie a VZP známe, rozumiete im, v plnom rozsahu ich akceptujete a súhlasíte s nimi.

Všeobecné zmluvné podmienky (PDF)

Poistenie proti insolventnosti

Súbor je uložený v PDF.

Garančný list poisťovne UNION (PDF)

Komplexné cestovné poistenie

Pre pocit istoty a bezpečia počas vašej dovolenky, si Vás dovoľujeme upozorniť na to, že je vhodné uzavrieť pri kúpe zájazdu komplexné cestovné poistenie.

Komplexné cestovné poistenie (PDF)

Zmluva o obstaraní zájazdu

Zmluvu o obstaraní zájazdu Vám ponúkame vo formáte PDF.

Zmluva o obstaraní

zájazdu (PDF)

Poučenie o právach dotknutej osoby

Súbor je uložený vo formáte PDF.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Súbor je uložený vo formáte PDF.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Súhlas dotknutej osoby pre IS Vernostný program

Súbor je uložený vo formáte PDF.

Súhlas dotknutej osoby pre IS Vernostný program

Súhlas dotknutej osoby pre IS Marketing

Súbor je uložený vo formáte PDF.

Súhlas dotknutej osoby pre IS Marketing