Autobusová doprava
x
Katalóg
Katalóg
x
Autobusová doprava

PÚTNICKÉ PORTUGALSKO

PADOVA – BARCELONA – LURDY – FATIMA – LA SALETTE

Púte za Máriou sa stali oddávna významným fenoménom prehlbovania úcty a lásky veriacich k Panne Márii, Matke Božieho Syna a Vykupiteľa sveta Ježiša Krista. Púte za Máriou sú prekrásnou a vznešenou tradíciou zjednocujúcou veriacich v rozvíjaní duchovného života kresťanov na celom svete.

421

EUR
VIAC INFO

MONACO – LURDY – FATIMA – MONTSERRAT – BENÁTKY

Okrem najznámejších pútnických miest Európy - Lúrd, Fatimy program zájazdu je rozšírený o návštevu Monaca , Montserratu, a slávnych Benátok. Každý rok prichádza vyše päť miliónov pútnikov do francúzskych Lúrd, aby sa modlili k Panne Márii v Massabielskej jaskyni. Mnohí z nich sú chorí a mnoho z nich sa tu uzdraví. Vyvrcholením programu je návšteva portugalskej Fatimy, ktorá sa dostala do povedomia po mariánskych zjaveniach v roku 1917. Posolstvá sú aktuálne dodnes.

291

EUR
VIAC INFO