Autobusová doprava
x
Katalóg
Katalóg
x
Autobusová doprava

PÚTNICKÉ FRANCÚZSKO

TURÍN – LURDY – ARS – PARAY LE MONIAL – NEVERS

Navštívime pútnicke miesto Lurdy, kde sa zúčastnime sviečkového sprievodu a bohoslužby. Prezrieme si Krížovú cestu v životnej veľkosti, ale i Katedrálu San Lorenzo v Turíne.

305

EUR
VIAC INFO

PADOVA – BARCELONA – LURDY – FATIMA – LA SALETTE

Púte za Máriou sa stali oddávna významným fenoménom prehlbovania úcty a lásky veriacich k Panne Márii, Matke Božieho Syna a Vykupiteľa sveta Ježiša Krista. Púte za Máriou sú prekrásnou a vznešenou tradíciou zjednocujúcou veriacich v rozvíjaní duchovného života kresťanov na celom svete.

421

EUR
VIAC INFO

MONACO – LURDY – LA SALETTE

La Salette je dodnes pútnickým miestom medzinárodného významu, ktoré sa zachránilo pred svetským zmätkom a turistickým ruchom. Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov.

291

EUR
VIAC INFO

MONACO – LURDY – FATIMA – MONTSERRAT – BENÁTKY

Okrem najznámejších pútnických miest Európy - Lúrd, Fatimy program zájazdu je rozšírený o návštevu Monaca , Montserratu, a slávnych Benátok. Každý rok prichádza vyše päť miliónov pútnikov do francúzskych Lúrd, aby sa modlili k Panne Márii v Massabielskej jaskyni. Mnohí z nich sú chorí a mnoho z nich sa tu uzdraví. Vyvrcholením programu je návšteva portugalskej Fatimy, ktorá sa dostala do povedomia po mariánskych zjaveniach v roku 1917. Posolstvá sú aktuálne dodnes.

291

EUR
VIAC INFO

LA SALETTE – LURDY – PADOVA

La Salette je názov malej horskej osady, patriacej k Grenoblianskej diecéze v juhovýchodnom Francúzsku. Dnes je La Salette predovšetkým pútnickým miestom, ktoré patrí - popri Lurdoch a Fatime - medzi najznámejšie miesta sveta, kde sa zjavila Panna Mária. Taktiež si môžete vychutnať Pádovú, ktorá ponúka oveľa viac. Máloktorá európska krajina sa môže pochváliť takým bohatstvom, aké sa rozlieva v uličkách či na námestiach tohto mesta.

257

EUR
VIAC INFO