Autobusová doprava
x
Autobusová doprava

POĽSKO

WADOWICE – ZEBRYDOWSKA KALVARIA – KRAKOV – WIELICZKA – LUDZIMIERZ

Pri počutí názvu Wadovice, sa pravdepodobne každému vybaví jeho najznámejší rodák, Karol Wojtyla, inými slovami pápež Ján Pavol II. Wadowice svojou veľkosťou radíme k menším poľským mestám, veľké sú však osobnosťami, ktoré sa tu narodili. Za spoznanie aj stojí Zebrzydowská kalvária – hlavné malopoľské mariánske sanktuárium, kde sa uctieva obraz Madony s Dieťaťom nachádzajúci sa v barokovej kaplnke Baziliky Matky Božej Anjelskej.

88

EUR
VIAC INFO

LUDZIMIERZ – KRAKOW

Hodnota svätyne v Ludzmierzi neustále stúpa. Sv. Pápež Ján Pavol II. ohlásil túto baziliku menšou. Jeho osobitný darček na slávnosť 40. výročia korunovania zázračnej plastiky Matky Božej Ludzmierskej je jeho solideo. Solideo je dôvodom jeho lásky k tomuto miestu. Poďte navštíviť toto miesto a možno sa stane aj vašou srdcovou záležitosťou.

27

EUR
VIAC INFO

KRAKOW-CZENSTOCHOWA

Czestochowa je často označovaná ako hlavné duchovné centrum Poľska. Kláštor Jasna Gora je domovom zázračnej "Čiernej Madony". Vitajte v Krakowe, "poľskom Ríme", kde čas plynie inak.

79

EUR
VIAC INFO