Vyhraj zájazd
Vyhraj zájazd pre 1 osobu na vianočné trhy do Budapešti. Vyžrebujeme jedného z vás, ktorí nám odpoviete na tieto otázky. Ďakujeme za váš názor!

Je nová stránka lepšia ako predošlá?
ánonie

Nájdete ľahko svoj zájazd?
ánonie

Páči s vám design novej stránky?
ánonie

x
Vyhraj zájazd
Vyhraj zájazd pre 1 osobu na vianočné trhy do Budapešti. Vyžrebujeme jedného z vás, ktorí nám odpoviete na tieto otázky. Ďakujeme za váš názor!

Je nová stránka lepšia ako predošlá?
ánonie

Nájdete ľahko svoj zájazd?
ánonie

Páči s vám design novej stránky?
ánonie

 • ĽVOV
  Najkrajšie mesto Ukrajiny
  23.11.-25.11.2018

Aktuálna ponuka poznávacích zájazdov (Počet zájazdov: 79)

 • 5.00 out of 5
  Maďarsko
  Čabiansky klobásový festival
  TERMÍN: 20.10.2018
  TERMÍN: 21.10.2018
  Viac
  29
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Ukrajina
  "Pravoslávna metropola"
  TERMÍN: 11.04.2019
  Viac
  480
  osoba
 • 4.00 out of 5
  Taliansko
  "Lesk, sláva a galéria pod holým nebom"
  TERMÍN: 24.10.2018
  Viac
  220
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Ukrajina
  "Najkrajšie mesto Ukrajiny"
  TERMÍN: 23.11.2018
  Viac
  79
  osoba
 • 4.00 out of 5
  Rakúsko
  ,,Čaro adventu“
  TERMÍN: 30.11.2018
  TERMÍN: 07.12.2018
  TERMÍN: 14.12.2018
  Viac
  42
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Česká republika
  "Vianočné Brno"
  TERMÍN: 24.11.2018
  TERMÍN: 08.12.2018
  Viac
  45
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Taliansko
  veľkolepé mesto a karnevalový ošiaľ
  TERMÍN: 15.02.2019
  TERMÍN: 22.02.2019
  Viac
  82
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Ukrajina
  "Významné vianočné trhy"
  TERMÍN: 14.12.2018
  TERMÍN: 11.01.2019
  Viac
  75
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Maďarsko
  ,,Kráľovná na Dunaji“
  TERMÍN: 24.11.2018
  TERMÍN: 01.12.2018
  TERMÍN: 08.12.2018
  TERMÍN: 15.12.2018
  Viac
  29
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Česká republika
  2 dňový zájazd
  TERMÍN: 30.11.2018
  TERMÍN: 14.12.2018
  Viac
  79
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Poľsko
  ,,Hor sa na vianočné trhy do Krakowa"
  TERMÍN: 01.12.2018
  TERMÍN: 08.12.2018
  TERMÍN: 15.12.2018
  Viac
  27
  osoba
 • 5.00 out of 5
  Česká republika
  4 dňový zájazd
  TERMÍN: 30.11.2018
  TERMÍN: 14.12.2018
  Viac
  104
  osoba
Kompletná ponuka

Ezotour style

Newsletter

Dostávajte tie najúžasnejšie cestovné ponuky priamo do vášho e-mailu.


Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame prijaté bezpečnostné opatrenia a pri spracúvaní osobných údajov postupujeme primerane podľa medzinárodných noriem a štandardov bezpečnosti.

Povedali o nás